RRETH NESH 1

About Us

“Geokonsult & Co” started as an initiative of a single person. Influenced by the lack of main services in the field of construction in the local market, he decided to bring in a company that would professionally offer what Albania lacked. Being an Engineer by profession and knowing the best professionals in the field of construction in the country, he joined forces in a multifunctional company that offers services in:
Works supervision, Design, Topography and Geophysics, Geotechnics.

“Geokonsult & Co” sh.p.k. founded on 10.06.2009 as an independent national company for engineering consultations, received an extraordinary development becoming one of the best companies in the country, to help in meeting the requirements of the construction industry in Albania, thanks to the professionalism and seriousness of its employees. The feature of “Geokonsult & Co” is the combination of a staff of young and old specialists, contemporary and experienced, this feature which has brought the appropriate productivity in the realization of numerous projects that have been entrusted to our company.

Our mission

Geokonsult & Co is committed to providing clients with excellent, technically sound services, respecting the environment in which we work.

GJEOKONSULT & CO

Our main objectives are defined as follows:

The main objectives can be defined as follows:

To design according to the best standards, on time and with efficiency.

To maintain a high level of professionalism, integrity, honesty and impartiality in relations with suppliers and customers.

To offer our customers topographical services of the highest quality, with competitive and favorable prices in the market.

To provide staff with high professional skills in the field of civil, industrial constructions, roads, tunnels, bridges, ports, and hydropower plants.

Gjeokonsult resized

Geokonsult & Co is certified and operates according to the Quality Management System ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/ IEC 27001:2013, ISO 39001:2012, ISO 50001:2011, PAS 90:2012, in:

Design; Supervision; Geology, Geotechnics and Geophysics; Urban and Environmental Studies; Geodesy; Energy

Stafi Ynë

Stafi ynë është i specializuar në punime inxhinierike dhe i përkushtuar në realizimin e projekteve.Përveç inxhinierëve të specializuar si: inxhinier ndërtimi, inxhinier gjeodet, inxhinier hidroteknik, inxhinier gjeolog dhe inxhinier mekanik; stafi ynë gjithashtu përfshin edhe arkitektë, menaxherë projekti dhe punëtorë të ndryshëm.
Këta specialistë bashkëpunojnë në të gjitha fazat e projektit për të siguruar një proces të përsosur dhe një rezultat të shkëlqyeshëm. Ata janë në gjendje të kuptojnë nevojat e klientit dhe të përmbushin kërkesat e tyre, duke u kushtuar vëmendje të veçantë detajeve dhe kualitetit.
Stafi ynë ka një pasion të vërtetë për punën e tyre dhe kjo është arsyeja pse jemi në gjendje të ofrojmë një shërbim të shkëlqyeshëm për klientët tanë.
Për më tepër, ne investojmë në trajnimin dhe zhvillimin e stafit tonë për të siguruar se ata janë në gjendje të punojnë me teknologjitë dhe metodologjitë më të fundit në fushën e ndërtimit dhe inxhinierisë. Kjo siguron që stafi ynë të jetë i përgatitur për të përballuar sfidat dhe për të ofruar zgjidhje të përsosura për klientët tanë. Në fund të fundit, kjo është arsyeja pse shoqëria jonë ka një reputacion të ndërtuar mbi cilësinë dhe kujdesin ndaj klientëve në të gjithë projektet që kryejmë.

Our staff

Our staff is specialized in engineering works and dedicated to the realization of projects. All our specialists cooperate in all phases of the project to ensure a perfect process and an excellent result. They are able to understand the client’s needs and fulfill their requirements, paying special attention to details and quality. This is why our company has a reputation built on quality and customer care in all the projects we carry out.

 • Construction Engineer
 • Hydrotechnical Engineer
 • Geodetic Engineer
 • Geoinformatics Engineer
 • Electrical Engineer
 • Mechanical Engineer
 • Geological Engineer
 • Environmental Engineer
 • Geophysical Engineer
 • Chemical Engineer
 • Lawyer
 • Coordinator
 • Economist/Urban Economist
 • Agronomist, Archaeologist
 • Road safety engineer
 • Driver, Surveyor