BIM- Modelimi i informacionit të ndërtimit

Modelimi i informacionit për ndërtimin (BIM) është një metodë e punës dixhitale që përdor modele 3D virtuale si baza për planifikim, projektim, ndërtim, menaxhim dhe operim të projekteve. Modelet 3D përmbajnë më shumë se thjesht informacion grafik, duke lejuar shtesa të cilat mund të lidhen me secilin pjesë të ndërtesës (si lloji i materialit, të dhëna performancës dhe kostoja, për shembull). Në thelb, modelet bëhen një depozitë qendrore e të gjithë informacionit të projektit të rëndësishëm që mund të ndahet me të gjithë ekipin e projektit. BIM mund të përdoret për çdo lloj projekti, jo vetëm ndërtesa – urat, rrugët dhe projekte të tjera të infrastrukturës mund të përfitojnë nga përdorimi i BIM. 

Modelimi i informacionit për ndërtimin (BIM) – Metoda e planifikimit të së ardhmes 

Projektet ndërtimore kanë qenë një proces i fragmentuar, me vizatime, dokumente, orare, raporte dhe specifikime të vendosura në pjesë të ndryshme dhe në formate të ndryshme. Ndarja e informacionit mes disiplinave dhe kompanive të ndryshme të përfshira është e vështirë dhe shpesh çon në humbjen ose rifaktorizimin e të dhënave. BIM ndihmon në tejkalimin e kësaj problematike duke siguruar që të gjithë ata që punojnë me projektin të kenë akses në informacionin më të përditësuar për vendime më të informuara.

Me këtë qasje të hapur dhe bashkëpunuese, ndeshjet, gabimet dhe jo-konsistencat mund të identifikohen në fillim dhe të korrigjohen në fazën e projektimit. Si rezultat, kohë dhe kosto të konsiderueshme ruhen gjatë fazës së ndërtimit. Simulime mund të bëhen gjithashtu në një fazë më të hershme duke përdorur modelin qendror – për shembull, për të përcaktuar konsumin e energjisë ose koston e mirëmbajtjes, kështu që operimi i ndërtesës mund të përmirësohet. Komunikimi midis ekipeve të projektit është i thjeshtuar dhe më efektiv, sepse të gjithë kanë akses në informacionin më të përditësuar. Rezultati përfundimtar me BIM është një projekt dhe një ndërtesë më cilësore.

A është BIM një SOFTWARE?

Ndërsa BIM njihet si procesi i projektimit, ndërtimit, menaxhimit dhe operimit të një projekti ndërtimi duke përdorur një metodë bazuar në model, ai është kaq i ndërlidhur me softuerët e modelimit 3D saqë shpesh krijohet  një ide e gabuar që BIM është softuer. Ne e quajmë një metodë pune digjitale sepse duke përdorur një model koordinues central, BIM lidh njerëzit duke përdorur një proces transparent dhe lejon menaxhim të besueshëm dhe efikas të projektit nëpërmjet një bashkëpunimi të përmirësuar.

Megjithatë, softueri i modelimit 3D i përdorur për BIM do të ketë nevojë për veçori shtesë që nuk gjenden zakonisht në softuerët CAD, si ndërfaqet e ndërrimit të hapur të BIM-it. Kjo lejon anëtarët e ekipit të ndajnë informacionin përmes modelit BIM duke përdorur softuerin e tyre të preferuar.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

This site is registered on wpml.org as a development site.