Gjeodezi

Punime me bazamente gjeodezike për rilevime në te gjitha shkallët. Projektim fotogrametrik, hartografik, topografik.