Gjeologji, Gjeoteknikë dhe Gjeofizikë

Studime Gjeoteknike, Studime Sizmike, Konsulencë, Skanim me Gjeoradar, Skanim Gjeoelektrik, Shpime Gjeologjike dhe hidrologjike.